shadow top header

Neushoorn

De neushoorn is een van de grote zoogdieren die nog 5 soorten telt en voorkomen in Afrika en Azië. De witte en zwarte neushoorn in Afrika en de Sumatraanse, Indische en Javaanse neushoorn in Azië. De neushoorn is na de olifant het grootste landdier op aarde. De Afrikaanse soort leeft op de open en begroeide savannes.

De neushoorn heeft een krom naar achteren groeiende hoorn net achter het beweeglijke deel van de neus. Vrouwtjes neushoorns gebruiken hun hoorn om hun jongen te beschermen tegen grote roofdieren. Mannetjes neushoorns gebruiken hun hoorn om indringers in hun territorium te verjagen. De vijf soorten neushoorns, waarvan de meeste in meerdere of mindere mate bedreigd worden in hun voortbestaan, door handel in producten van deze hoorn.

De Neushoorn kan elke dag wel 100 liter drinken en tientallen kilo’s eten. De Neushoorns die in Afrika leven zijn vooral grazers, ze eten vooral stevig gras of takjes. Met een schouderhoogte van 1,5 tot 2 meter en een lengte 3 tot 4 meter zijn deze 1.000 tot 3.000 kilo wegende dieren enorm indrukwekkend. Ze hebben een snelheid van 50 kilometer per uur en hun hoorn kan  60 tot 100 centimeter worden. Ze kunnen 60 jaar oud worden. Zicht en gehoor zijn niet goed ontwikkeld bij de neushoorn in tegenstelling tot de geur die wel goed ontwikkeld is.

De Nederlandse en Engelse naam van deze dieren berust op een taalkundig misverstand. Door de Afrikanen werden ze puntlip en wijdlip genoemd, de Engelsen hadden dit begrepen als White en de Nederlanders vertaalden dit weer als witte neushoorn.

Neushoorns worden met uitsterven bedreigd, vooral omdat ze geslacht worden om hun waardevolle hoorn. In China is de hoorn zeer gewild vanwege het idee dat dit potentieverhogend zou werken.

Dankzij veel beschermingsprojecten neemt het aantal Afrikaanse neushoorns de laatste jaren weer toe. Er zijn speciale fokprogramma’s en de neushoorns worden in natuurparken intensief beschermd door wildlife rangers. Langzaam aan worden er neushoorns naar andere nationale parken verhuisd, om ook daar weer populaties te laten ontstaan.

Het thema Neushoorn in onze tenten vindt je terug door de gebruikte kleuren, sfeer, prints, decoratie, spellen en andere details.

 

maart 15th, 2018 s.emanul

Campings

No comments found.