shadow top header

Privacy

Privacy
Safaritop vindt de privacy van haar bezoekers erg belangrijk. Opslag van gegevens wordt tot het minimum beperkt. Uiteraard worden gegevens nooit voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Dat betekent dat:

  • tijdens uw bezoek van www.safritop.com nooit persoonlijke gegevens gevraagd of vastgelegd worden.
  • aangezien wij proberen www.safritop.com voortdurend te verbeteren, wel bezoekersaantallen per pagina gemeten worden, maar dat deze informatie nooit aan individuele gegevens van bezoekers wordt gekoppeld.
  • wanneer u (persoonlijke) gegevens via een formulier aan www.safritop.com doorgeeft worden deze uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft ingevuld. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
  • wanneer u een e-mail stuurt aan info@safritop.com om welke reden ook, dat dit e-mail adres nooit voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Wij doen ons best e-mails zo veel mogelijk te beantwoorden.
  • Als externe leverancier van advertenties op www.safritop.com  maakt Google gebruik van cookies om advertenties op www.safritop.com weer te geven. Met de DART-cookies kan Google advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan websites op internet.  Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookies door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

GOOGLE ANALYTICS

Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

 

Privacyverklaring Safritop

Privacyverklaring Hostnet

 

mei 24th, 2018 Best4u
No comments found.
Africa